หน้าแรก....

1. สวดสายประคำ สวดพระเมตตา แม่พระมหาทุกข์

6.ทำวัตร เช้า - เย็น - ค่ำ

11. ความล้ำลึกของพิธีถวายบูชามิสซา

16. พระวาจาท่ามกลางเรา

21.
อัศจรรย์ศีลมหาสนิท

26.เทเซ่

2. พิธีถวายบูชามิสซาและบทเทศน์

7. ♫ ♫ เสียงทำวัตร เช้า - เย็น

12. บทภาวนา 15 บท
นักบุญบรียิตพระ

17. เรื่องราวของโทบิต

22.
ความรักของพระและข้อคิดดีๆ

27. แม่พระเมดจูกอร์เร่
สารของแม่พระ

3. เดินรูป 14 ภาค
กับแม่พระ

8. ใกล้ชิดสนิดกับพระ - วาสสุลา ไรเด็น

13 นิทาน 1 นาที

18. พระเมตตาวิวรณ์

23.
ความลับของสายประคำ

28.
บทสวดของพลมารีย์

4. จำลองแบบพระคริสต์
หนังสือและเสียงอ่าน

9. สายประคำ
แม่พระมหาทุกข์

14. พระวรสาร
นักบุญยอห์น

19. ฝึกอยู่กับพระเจ้า... บราเดอร์ ลอเรนซ์

24.
เทวดารักษาตัว

29. นบ. ยูดา องค์อุปถัมภ์
ของผู้สำหรับผู้สิ้นหวัง

5.♫ ♫ บทอ่านในมิสซา
ประจำวัน

10.รวบรวมบทอ่านในมิสซาประจำวันพร้อมคลิปเสียง

15. สายประคำแม่พระมหาทุกข์

20.นบ. เทเรซา และ ซิสเตอร์ โฟสตินา -

25. ทีละก้าว

30.นพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์

เมื่อดูคลิปใน youtube แล้ว ต้องการกลับมาที่หน้านี้

คลิกที่ลูกศรชี้กลับ ด้านบน ซ้ายมือ ของจอ 2 ครั้ง

count traffic

ขอพระอวยพร   อยู่เย็นเป็นสุขนะคะ