♫ ♫ เสียงทำวัตร เช้า - เย็น


เสียง ทำวัตรเช้า

สัปดาห์ที่

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

1

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

2

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

3

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

4

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

เสียง ทำวัตรเย็น

สัปดาห์ที่

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

1

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

2

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

3

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

4

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

กลับสู่หน้าแรก