• ขอต้อนรับสู่ www.voicewithyou.com


 • กลับสู่หน้าแรก
 • สวดสายประคำ

 • ภาคชื่นชมยินดี วันจันทร์ วันเสาร์
 • ภาคพระมหาทรมาน วันอังคาร วันศุกร์
 • ภาคมหามงคลรุ่งเรือง วันอาทิตย์ วันพุธ
 • ภาคมหามงคลส่องสว่าง วันพฤหัส
 • สายประคำแม่พระมหาทุกข์
 • สวดสายประคำบทดั้งเดิม
 • สวดพระเมตตา

 • บทภาวนา 15 บท
 • สายประคำพระเมตตา
 • พระเมตตา บทสวดประจำวัน
 • บทภาวนาเวลา บ่าย 3 โมง
 • สวดภาวนาอื่นๆ

 • นพวารพระมารดานิจานุเคราะห์
 • เดินรูป 14 ภาค กับแม่พระ
 • เดินรูป 14 ภาคกับพระเยซูเจ้า
 • สวดพลมารีย์
 • บทภาวนาพื้นฐานอื่นๆของคริสตชน
 • บทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย์

 • กลับสู่หน้าแรก